FOTORELACJA: TARGI HAPPY TOGETHER CZ.II
REPORTAGE: HAPPY TOGETHER EXPO PART II

<div lang="pl">FOTORELACJA: TARGI HAPPY TOGETHER CZ.II </div><div lang="en">REPORTAGE: HAPPY TOGETHER EXPO PART II</div>
Bardzo się cieszę, że tak ciepło przyjęliście moje zdjęcia z Targów Happy Together! Dzisiaj zapraszam na drugą część fotorelacji: zajmiemy się fotografią, filmem, dekoracjami oraz oprawą florystyczną.

Zdjęcie z sesji promującej Targi Happy Together, więcej zdjęć oraz informacje o twórcach TUTAJ.

FOTOGRAFIA ŚLUBNA


Jeżeli to nie jest Wasza pierwsza wizyta na moim blogu to pewnie już wiecie, że uwielbiam fotografię. Nic dziwnego więc, że przywiązuję dużą wagę do tej ślubnej! Analiza fotografów po targach zajmuje mi chyba najwięcej czasu, ponieważ odszukuję każdego w internecie, przeglądam kilka sesji, reportaży i upewniam się, że wśród mojego zestawienia pojawiają się artyści warci Waszej uwagi!

Absolutnym faworytem jeżeli chodzi o aranżację stoiska podczas Targów Happy Together byli ELMERO Photography! Te dekoracje przenosiły w ich świat, wszystko aż krzyczało (w dobrym znaczeniu) jaką estetykę lubią i reprezentują. Moim zdaniem to bardzo ważne podczas targów. Bądźmy szczerzy: to właśnie piękne, przytulne dekoracje przykuwają uwagę przechodniów, a dopiero później, zwabieni w ten sposób, zaczną przeglądać Wasze albumy i portfolia.

Zapytałam o ten niesamowity efekt na środkowym zdjęciu! Został zyskany dzięki wodospadowi.

Oczywiście ELMERO Photography to nie tylko piękne stoisko. Ich zdjęcia zachwyciły mnie już tam, a po obejrzeniu ich więcej w internecie upewniłam się, że są świetni w tym co robią z aparatem w rękach! Nieszablonowe kadry, ujęcia z ukrycia - definicja reportażu pełnego prawdziwych emocji i naturalności. No i te zjawiskowe plenery<3


Też czujecie tę ciepłą, przyciągającą atmosferę?

Żyję dla takich zdjęć!! ^


***

Gdy zobaczyłam to stoisko od razu wiedziałam, że o nim napiszę. analog love Maciej Sobol to kwintesencja organizacji ślubu w sposób alternatywny! Moja miłość do fotografii zaczęła się tak naprawdę dzięki fotografii analogowej, i dzięki niej też najwięcej się nauczyłam. Analogi tworzą niepowtarzalny klimat, którego nie da się podrobić. Ta ekscytacja, gdy zdjęcia zobaczysz dopiero po wywołaniu! Dlatego gorąco wspieram taki "staroświecki" sposób fotografowania :)Jeżeli planujecie ślub w stylu retro to będzie to świetny detal, że Wasz ślub zostanie uwieczniony na kliszy!


***
Kolejny raz skuszona dekoracją i pięknymi kadrami rozwieszonymi wokół podeszłam do Aleksandra Skóra Fotografia. Pani Ola oraz jej świeżo "upieczony" narzeczony (Gratulacje!) miło nas przyjęli w "swoich kątach".Niedługo rusza także ich fotobudka w formie przyczepy: Dream Camp fotobudka ! 


***
Anna Krupka Wedding Photography urzekła mnie tym hasłem:


Faktycznie góry dominują w jej portfolio, więc jeśli to jest Wasze marzenie to wiecie do kogo się zwrócić :)


***

Przepiękne zdjęcia znajdziecie również u thing called love Fotografia. Nie mam niestety zdjęć z ich stoiska ponieważ tę ulotkę znalazłam na stoisku umajona. Lecz po obejrzeniu ich cudownych zdjęć nie mogłam się powstrzymać i musiałam o nich wspomnieć. :)

***

Leśne Studio również urzekło pięknie skomponowanymi dekoracjami oraz wyrazistymi fotografiami.DEKORACJE I OPRAWA FLORYSTYCZNA


umajona przepiękne połączenie złota bieli i różu. Eleganckie, romantyczne, bez przepychu.***

Nieco mniej radosne dekoracje w stonowanych kolorach z suszonymi kwiatami od Kwiaty i badyle były moją ulubioną propozycją dekoratorską targów HT! 

Ten klimat przywodzi mi na myśl Dumę i Uprzedzenie. Delikatne, romantyczne z nutką nostalgii.


***

Kolejnym moim faworytem były dekoracje od laa loba. Znów delikatnie, romantycznie, głównie róż i przeźroczystości. Bardzo efektownie wyglądają te przeźroczyste menu i numery stołów.

Jestem również fanką stołów na wesele bez obrusów, a co Wy o tym myślicie?***

Projekt Nakryty Stół zasypał papierowymi dekoracjami! Wspaniałe pomysły, piękne kolory. Najbardziej spodobały mi się tropikalne liście i girlandy z map. ***

Najpiękniejszy napis Miłość jaki widziałam! Znajdziecie go u Lampioniarnia.


Na zakończenie mam dla Was coś z oferty gastronomiczno-rozrywkowej. Krakowski hultaj ! Jeżeli jesteście miłośnikami kraftowego piwa: to coś dla Was! Zamieściłam zdjęcie przykładowej oferty.

Tym "piwnym" akcentem kończę drugą część fotorelacji z Targów Happy Together. Mam nadzieję, że znaleźliście tu inspiracje na swój wyjątkowy dzień, a jeżeli wciąż Wam mało to zapraszam na pierwszą część postu oraz na wiosenną edycję Targów Happy Together!Nie chcesz przegapić żadnego postu?
Śledź Bridal blog na social mediach!

Instagram @bridalbloger

Facebook: /bridalbloggI am so happy that you have welcomed so warmly my photos from Targi Happy Together! Today, I invite you to the second part of the reportage in which we will talk about photography, film, decorations and floristics.WEDDING PHOTOGRAPHY


If this is not your first visit on my blog, you probably already know that I love photography. No wonder, then, that I attach great importance to wedding photography ! It takes me the most time to analyze photographers after wedding expo, because I search for everyone on the internet, I review several photoshoots, reportages and make sure that they are artists worth your attention!

The absolute favorite when it comes to the arrangement of the stands during Happy Together expo was ELMERO Photography! These decorations moved me into their world, everything screamed (in a good sense) what aesthetics they like and represent. In my opinion, it is very important during expos. Let's be honest: it's the beautiful, cozy decorations that catch the attention of passers-by, and only then, lured in this direction, they will start to browse your albums and portfolios.

I asked about this amazing effect in the middle picture! It was in front of a waterfall.

Of course, ELMERO Photography is not just a beautiful stand. Their photos delighted me there, and after watching them more on the internet I made sure that they are great at what they do with the camera in their hands! Unconventional frames, shots from hiding - definition of a reportage full of real emotions and naturalness. And these phenomenal plein-air photoshoots<3


Do You feel this warm, attractive atmosphere?

I live for such photos !! ^


***

When I saw this standI knew I would write about it. analog love Maciej Sobol is the quintessential of wedding in an alternative way! My love for photography began in fact with analogue photography, and I learned the most from it. Analogs create a unique atmosphere that can not be counterfeited. This excitement when you see the pictures only after developing it! That's why I support this "old fashioned" way of photographing :)


If you're planning a retro wedding it will be a great detail that your wedding will be immortalized on film!


***
Once again tempted with decoration and beautiful pictures hung around, I approached Aleksander Skóra Photography. Mrs. Ola and her freshly "baked" fiance (Congratulations!) have welcomed us in "their corners".Soon their photo booth will be launched in the form of a trailer: Dream Camp fotobudka !


***
Anna Krupka Wedding Photography she charmed me with this slogan:
“All that I love is in the mountains”

Actually mountains dominate her portfolio, so if this is your dream, then you know who to turn to :)


***

Beautiful pictures are also from thing called love Fotografia. Unfortunately, I do not have photos from their stand. I found this leaflet at umajona stand. But after seeing their wonderful pictures, I could not resist and I had to mention them. :)

***

Forest Studio also captivated the beautifully composed decorations and expressive photographs.

DECORATIONS AND FLORISTICS


umajona beautiful combination of white, pink and gold. Elegant, romantic, without splendour.

***

Slightly less cheerful decorations in muted colors with dried flowers from Kwiaty i badyle were my favorite decoration proposal from HT expo!

This climate reminds me of Pride and Prejudice. Delicate, romantic with a touch of nostalgia.


***

The next favorite was decorations from laa loba. Again, gentle, romantic, mainly pink and transparent. The transparent menu and table numbers look very impressive.
I am also a big fan of tables without tablecloths for a weddings, and what do you think about it?


***

Projekt Nakryty Stół proposed paper decorations! Great ideas, beautiful colors. The most appealing to me are tropical leaves and map garlands.

***

The most beautiful sign “Miłość” (Love) that I have ever seen! You will find it at the Lampioniarnia.


At the end, I have something for you from gastronomics and entertainment. Krakowski hultaj ! If you are lovers of kraft beer: it's something for you! I posted a photo of an example offer.


With this "beer" accent I finish the second part of the reportage from Happy Together expo. I hope that you have found inspiration here for your wedding day, and if this is still not enough, I invite you to the first part of the post and to the spring edition of Happy Together expo!

FOTORELACJA: TARGI HAPPY TOGETHER CZ.I


Don’t want to miss any new post?

Follow Bridal blog on social media!

Instagram: @bridalblogerFacebook: / bridalblogg
Copyright © 2016 Bridal blog , Blogger